پلتفرم تبلیغاتی و مدیریتی مدرن
با طراحی و ساختار اختصاصی برای ارائه دهندگان خدمات زیبایی

با bepretty سبک جدیدی را برای تبلیغات و جذب مشتری تجربه کنید
فقط روی کاری که دوست دارید تمرکز کنید و باقی کارها را به bepretty بسپارید
پیشنهاد ویژه، ۱ ماه عضویت رایگانویژگی ها

۴

Get Paid

Instantly accept credit card payments or set up a no-show late cancellation policy. Get next day payouts directly to your bank account.

۳

Get Booked

Use your new VIP link to promote yourself online through social media, email marketing or by running a promotion. Make it easy for clients to find and book you.

۲

Get Organized

Manage your schedule and client notes. Appointment reminders are sent automatically.

۱

Get Online

Set up your professional website and let clients know you're available to be booked online. Include your services, business hours and photo gallery.

دیدگاه متخصص ها

Ali Naman

As a data scientist, Juno built a recommendation engine to personalize online shopping experiences, computer vision and natural language processing models to analyze product data, and tools to generate insight into user behavior.

Ali Naman

As a data scientist, Juno built a recommendation engine to personalize online shopping experiences, computer vision and natural language processing models to analyze product data, and tools to generate insight into user behavior.

Ali Naman

As a data scientist, Juno built a recommendation engine to personalize online shopping experiences, computer vision and natural language processing models to analyze product data, and tools to generate insight into user behavior.

Ali Naman

As a data scientist, Juno built a recommendation engine to personalize online shopping experiences, computer vision and natural language processing models to analyze product data, and tools to generate insight into user behavior.

آیا خدمات زیبایی ارائه میدهید؟

در کمتر از ۱۰ دقیقه پروفایل خود را بسازید و آماده گرفتن مشتری باشید

فقط روی کاری که دوست دارید تمرکز کنید و باقی کارها را به bepretty بسپارید

همین الان شروع کن